09:00

כנס טכנולוגיות קשר ותקשוב 2

09:00

דברי פתיחה
סא'ל (מיל') אודי קאוף

09:03

רגע של היסטוריה: מתי התחילה המהפכה הדיגיטלית?
אל"מ (מיל') אריה עמית

09:10

טרנספורמציה דיגיטלית הלכה למעשה
אל"מ ליאור פיינה

09:25

סביבות מבודדות ועננים
ירון כהן

09:35

ארגון אקספוננציאלי: כיצד על ארגונים להתארגן מחדש על מנת להיות מסוגלים להתמודד עם כל שינוי משבש מבלי לדעת מהו

09:45

Rediscover Redis: Beyond Cache
גיא  קורלנד

09:55

From Edge to Core to Cloud
אלירן זאנה

10:05

דאטה כיתרון תחרותי: גלו מדוע MongoDB היא הפלטפורמה הטובה ביותר לחברות הבטחוניות
איל שוריאן

10:15

Cloud with Confidence
אלי סיסו

10:30

הטרנספורמציה הדיגיטלית בממשלת ישראל
אל"מ (מיל') יאיר פראנק

10:40

שלושה אתגרים בטרנספורמציה הדיגיטלית וכיצד ניתן להתגבר עליהם
ליאור קינג

10:50

(Robotic Process Automation (RPA - כמנוע מרכזי בטרנספורמציה הדיגיטלית
דודי  כרמי

11:00

Accelerating and Securing Applications with F5 & NGINX
אופיר  קפלושניק

11:10

Self-service Data Engineering for Data Analysts and Data Scientists
ינאי מילשטיין

11:20

הגנה על הנכסים הקריטיים בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית
אחי בן-דוד
רואי אביוב

11:30

טרנספורמציה דיגיטלית בגמישות והעצמה ליחידות, בסיסים קמפוסים חכמים
מאיר גבעון

11:40

הפרדיגמה הדיגיטלית החדשה: נתונים, AI ו-IOT
רז הייפרמן

11:50

האתגרים במימוש טרנספורמציה דיגיטלית בתעשיה
אל"מ (במיל) יגאל פדאל

12:00

מורן שוחט שניר
ד"ר כרמית ידין
הדס גרוסמן-אלה

12:20

דברי סיום
סא'ל (מיל') אודי קאוף
Open Accessibilty Menu