הדס גרוסמן-אלה

הדס גרוסמן-אלה

מנכ"לית ומייסדת

Mint

הרצאות מפי הדס גרוסמן-אלה:

דוברים נוספים באירוע IT FOR IDF 2

Open Accessibilty Menu