אל"מ ליאור פיינה

אל"מ ליאור פיינה

רמ"ח מעו"ף ביחידת לוט"ם

צה״ל – אגף התקשוב

הרצאות מפי אל"מ ליאור פיינה:

דוברים נוספים באירוע IT FOR IDF 2

Open Accessibilty Menu